Square Enix West Zásady používání materiálu
Poslední aktualizace: čtvrtek 08. červen 2023 11:00 GMT

Square Enix West Zásady používání materiálu

Poslední aktualizace: čtvrtek 08. červen 2023 11:00 GMT

Společnost Square Enix je poctěna, když naši fanoušci chtějí sdílet materiál z našich her včetně videí a snímků obrazovek on-line, ale žádáme vás, abyste si byli vědomi několika věcí, jak je uvedeno v těchto Zásadách používání materiálu (dále jen „zásady“).

Za prvé, mějte prosím na vědomí, že tyto zásady se vztahují pouze na hry vyvinuté a zveřejněné západní divizí společnosti Square Enix, nikoli na hry vyvinuté nebo zveřejněné japonskými pobočkami společnosti Square Enix (včetně japonské pobočky společnosti Square Enix, LUMINOUS PRODUCTIONS a společnosti Taito Corporation). Proto se tyto zásady nevztahují na žádné hry v následujících franšízách: FINAL FANTASY, KINGDOM HEARTS, DRAGON QUEST, NieR, SPACE INVADERS, nebo na jakoukoli jinou japonskou franšízu (i v případě, že na hře pracovalo studio Western). Pro tyto franšízy naši kolegové v Japonsku určí, jaké použití je přípustné pro jednotlivé hry. Prosím respektujte jejich přání. Bez ohledu na výše uvedené se tyto zásady vztahují na FINAL FANTASY XVI a FINAL FANTASY VII EVER CRISIS.

Vzhledem k tomu, že každá situace je jiná a tyto zásady se vztahují na tolik různých her, společnost Square Enix si vyhrazuje právo vznést námitku proti jakémukoli použití materiálů Square Enix a společnost Square Enix může předložit žádosti o zastavení šíření materiálu třetím stranám, které poskytují hosting pro jakýkoliv takový obsah. Takže, teď, když je to vysvětleno, zde jsou některá obecná pravidla, podle kterých se budeme řídit při rozhodování:

 • Žádné komerční použití: Materiály Square Enix nepoužívejte k vydělávání peněz ani k získání jakéhokoli jiného finančního prospěchu. To znamená, že náš herní obsah nemůžete prodávat a náš herní obsah nemůžete použít na pomoc s prodejem jiných produktů nebo služeb. Podobně, nemůžete požadovat platbu za zobrazení nebo přístup k jakýmkoliv materiálům Square Enix. Nicméně vám umožňujeme zpeněžit obsah prostřednictvím reklamy prostřednictvím programů provozovaných na platformě YouTube, Twitch, Mixer a dalších podobných služeb.

 • Pouze originální obsah Square Enix: Některé hry Square Enix obsahují hudbu nebo jiný obsah, který Square Enix nevlastní. Obvykle to budete moci rozpoznat – společnost Square Enix například nevlastní hudbu, která hraje v rádiu ve hře Sleeping Dogs – ale chápeme, že to nebude vždy jasné. Pokud do videa zahrnete hudbu nebo jiný obsah, který není součástí hry Square Enix (i když byl v původní hře Square Enix), může být vaše video filtrováno nebo se na ně může stahovat oznámení o zastavení šíření od vlastníka autorských práv v původním díle. Vzhledem k tomu, že vám nemůžeme udělit licenci k používání obsahu někoho jiného, budete muset získat povolení od vlastníka(ů) autorských práv před použitím jejich obsahu.

 • Přiřazení: Používáte-li materiály společnosti Square Enix, měli byste uvést, že nám patří, a to tím, že zobrazíte upozornění na naše autorská práva. “© Square Enix” bude postačující. To nám pomáhá chránit naše právní zájmy a je také dobré přičíst zásluhy tvůrcům obsahu. Pokud originální materiály společnosti Square Enix obsahují jakékoliv titulky přičtení zásluh tvůrců nebo právní upozornění, nesmíte je odstranit.

 • Žádný nepovolený obsah: Neoficiální obsah z našich her, včetně uniklého obsahu, obsah uvolněný bez povolení společnosti Square Enix před datem embarga, nebo obsah jinak zachycený nebo získaný bez svolení společnosti Square Enix, nesmí být zveřejněn on-line, a to zejména ne před oficiálním datem zveřejnění hry. Společnost Square Enix nakládá s úniky před zveřejněním velmi vážně; pokud tyto instrukce porušíte, můžete dostat „sankci“ za porušení autorských práv nebo utrpět jiné následky.

 • •Spoilery: Spoilery mohou zničit herní zážitek hráče, takže vás žádáme, abyste byli ohleduplní při zveřejňování obsahu, který může obsahovat spoilery a jakýkoli takový obsah jasně označte. To je obzvláště důležité během prvních několika týdnů po spuštění hry. Ve všech případech použijte vhodné a jasné výstražné značky spoileru; doporučujeme vám také použít na začátku videa slovní varování o obsaženém spoileru.

 • Žádné neoprávněné použití nebo kopírování: Stále se musíte řídit podmínkami našich softwarových licencí a uživatelských smluv, což mimo jiné znamená, že nemůžete upravovat žádné z našich her bez svolení a nemůžete kopírovat, zpětně analyzovat, distribuovat, nebo s herním softwarem dělat cokoli jiného, co by porušilo příslušnou licenci nebo podmínky služby koncového uživatele.

 • Neoficiální obsah: Musíte jasně uvést, že váš obsah není sponzorován ani podporován společností Square Enix. Byl by to problém, pokud by si někdo mohl myslet, že váš obsah nebo kanál je oficiální.

 • Žádné ripování nebo extrahování souborů: Naše videa nebo jiný obsah nesmíte oddělit do dílčích částí (vokály, hudba, vizuální prvky atd.) a distribuovat jednotlivé součásti jako samostatné materiály.

 • Naše ochranné známky: Nesmíte používat naše ochranné známky (například názvy her a název naší společnosti) kromě popisu skutečnosti, že vaše video je o jedné z našich her. Použití našich log není povoleno vůbec.

 • Nebuďte urážliví: Nepoužívejte materiály Square Enix v žádném obsahu, který je nebo by se mohl jevit jako urážlivý, rasistický, sexistický, homofobní, sexuálně explicitní, nenávistný, obtěžující, hanlivý, klamný, kontroverzní nebo jinak nevhodný nebo nezákonný (včetně jakéhokoli použití na nebo v souvislosti s jakýmikoli pirátskými stránkami), nebo v jakémkoli obsahu, který podporuje některou z výše uvedených skutečností.

 • Nevytvářejte remix našich materiálů s materiály jiných vlastníků autorských práv: To může být matoucí pro diváky, protože nemusí být jasné, kdo vlastní jaký obsah a odkud každá část obsahu pochází.

 • Další pokyny: Na jednotlivé hry se mohou vztahovat jiné nebo dodatečné pokyny (tyto pokyny by mohly být poskytnuty se samotnou hrou, na webových stránkách hry nebo na jiném veřejně přístupném místě); pokud ano, prosím dodržujte tyto pokyny. Pokud vám společnost Square Enix vydá individualizované písemné pokyny, řiďte se těmito pokyny.

Porušení výše uvedených pokynů je nejčastějším důvodem, proč bychom mohli vznést námitky proti používání našich materiálů, ale mohou existovat i jiné důvody. Používejte zdravý rozum a jednejte zodpovědně. Mějte na vědomí, že naše materiály používáte na vlastní riziko a my vám nenabízíme žádné záruky. Nakonec, prosím berte na vědomí, že nemůžeme řešit jednotlivé žádosti o schválení obsahu nebo dotazy, takže se prosím o tento odkaz podělte s kýmkoli, kdo žádá podrobnosti o našich zásadách.