Nevyžádané nápady a zásady pro předkládání návrhů na nový obsah společnosti Square Enix
Poslední aktualizace: čtvrtek 08. říjen 2020 13:00 GMT

Nevyžádané nápady a zásady pro předkládání návrhů na nový obsah společnosti Square Enix

Poslední aktualizace: čtvrtek 08. říjen 2020 13:00 GMT

Společnost Square Enix neustále vyvíjí nové kreativní produkty a služby. Z tohoto důvodu někdy Square Enix vyvíjí něco, co by mohlo být podobné něčemu, co jste nezávisle vytvořili vy sami. Aby se předešlo případným sporům nebo nedorozuměním, společnost Square Enix a její zaměstnanci nepřijímají nevyžádaná tvůrčí díla nebo nápady.

Proto neodesílejte žádná nevyžádaná tvůrčí díla nebo nápady, včetně, ale nikoli výhradně omezené na hry, filmy, televizní pořady, videa, zvukové nahrávky, hudbu, skóre, obrázky, kresby, obrazové předlohy, skicy, písemné materiály, romány, příběhy, scénáře, příběhy, vyprávění, procedury, komiksy, dějové linie, dialogy, znaky, nastavení, scény, textury, návrhy, kódy, vynálezů, koncepty, plány, marketingové koncepty nebo jakákoli jiná díla, nápady nebo duševní vlastnictví (souhrnně „materiál“) společnosti Square Enix.

Pokud tento pokyn nedodržíte, a přesto odešlete materiál společnosti Square Enix, souhlasíte s tím, že se na materiál vztahují následující podmínky bez ohledu na jakékoli jiné podmínky, které byste mohli v souvislosti s materiálem požadovat:

  1. Materiál jste zveřejnili společnosti Square Enix podle svého vlastního uvážení; společnost Square Enix zveřejnění materiálu nevyžádala.

  2. Společnost Square Enix nebude mít žádnou povinnost uchovávat materiál jako důvěrný nebo zákonem chráněný, a nebude odpovědná za žádné použití nebo zveřejnění materiálu.

  3. Společnost Square Enix může použít nebo distribuovat materiál (včetně jakýchkoli nápadů v něm obsažených) pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, bez jakéhokoli omezení a bez jakékoli náhrady vám nebo jakékoli třetí straně.

  4. Veškeré fyzické kopie materiálů, které poskytnete společnosti Square Enix, se automaticky stanou majetkem společnosti Square Enix.

  5. Společnost Square Enix nemá povinnost materiál kontrolovat, uchovávat, potvrzovat nebo vracet. Společnost Square Enix může materiál zničit nebo zlikvidovat.

  6. Materiál společnosti Square Enix nezasíláte k prodeji a pokud společnost Square Enix váš materiál posoudí nebo použije, není podmínkou, že za materiál dostanete platbu.

V těchto zásadách výraz „Square Enix“ odkazuje na Square Enix Limited, Square Enix (2009) Limited, Square Enix of America Holdings, Inc. a jejich přímé a nepřímé dceřiné společnosti.

Společnost Square Enix může tyto zásady kdykoli změnit aktualizací této webové stránky. Dále také podmínky těchto zásad nesmí být změněny nebo od nich nesmí být upuštěno, s výjimkou písemného dokumentu podepsaného řádně zmocněným pracovníkem společnosti Square Enix.