Square Enix West Polityka wykorzystania materiałów
Ostatnia aktualizacja: 08/06/2023 11:00 GMT

Square Enix West Polityka wykorzystania materiałów

Ostatnia aktualizacja: 08/06/2023 11:00 GMT

Firma Square Enix jest zaszczycona, gdy fani chcą udostępniać online materiały z naszych gier, np. filmy czy zrzuty ekranu. Chcielibyśmy jednak, aby czynić to z uwzględnieniem zasad, podanych w niniejszej Polityce wykorzystania materiałów („Polityka”).

Po pierwsze, należy pamiętać, że niniejsza Polityka dotyczy tylko gier opracowanych i opublikowanych przez zachodni oddział Square Enix, a nie gier opracowanych lub opublikowanych przez japońskie filie Square Enix (w tym japońskie biuro Square Enix, LUMINOUS PRODUCTIONS i Taito Corporation). W związku z tym, niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnych gier z następujących franczyz: FINAL FANTASY, KINGDOM HEARTS, DRAGON QUEST, NieR, SPACE INVADERS lub jakiejkolwiek innej japońskiej serii (nawet jeśli nad grą pracowało zachodnie studio). W przypadku tych franczyz, nasi koledzy w Japonii określą, jakie zastosowania są dozwolone dla poszczególnych gier. Prosimy uszanować ich życzenia. Niezależnie od powyższego niniejsza Polityka ma zastosowanie do FINAL FANTASY XVI oraz FINAL FANTASY VII EVER CRISIS.

Ponieważ każda sytuacja jest inna, a niniejsza Polityka dotyczy wielu różnych gier, Square Enix zastrzega sobie prawo do sprzeciwienia się używaniu materiałów Square Enix i Square Enix może zażądać ich usunięcia od stron trzecich, przechowujących takie treści. Mając to na uwadze, oto kilka ogólnych zasad, które będą motywować nasze decyzje:

 • Zakaz komercyjnego wykorzystania: Nie należy wykorzystywać materiałów Square Enix do uzyskania pieniędzy czy jakichkolwiek innych korzyści finansowych. Oznacza to, że nie można sprzedawać treści gry ani używać jej do sprzedaży innych produktów lub usług. Podobnie, nie wolno wymagać płatności za wyświetlenie lub uzyskanie dostępu do jakichkolwiek materiałów Square Enix. Zezwalamy jednak na uzyskanie dochodu dzięki naszym treściom z reklam w ramach programów prowadzonych przez platformy YouTube, Twitch, Mixer i inne podobne serwisy.

 • Tylko oryginalna treść Square Enix: Niektóre gry Square Enix zawierają muzykę lub inne treści, niestanowiące własności Square Enix. Zwykle będzie można to rozpoznać. Przykładowo, Square Enix nie jest właścicielem muzyki odtwarzanej w radiu w Sleeping Dogs. Rozumiemy jednak, że nie zawsze będzie to oczywiste. Jeśli w swoim filmie twórca umieści muzykę bądź inną treść nie należącą do Square Enix (nawet jeśli była ona częścią oryginalnej gry Square Enix), jego film może podlegać filtrowaniu lub usunięciu przez właściciela praw autorskich do oryginalnego dzieła. Ponieważ nie możemy udzielić licencji na wykorzystanie cudzych treści, przed użyciem ich twórca musi uzyskać pozwolenie od posiadacza(y) praw autorskich.

 • Przypisywanie: Przy korzystaniu z materiałów Square Enix, należy wspomnieć, że należą one do nas, pokazując naszą informację o prawach autorskich. Wystarczy podać „© Square Enix". Daje nam to ochronę prawną. Dobrze jest również przyznać uznanie twórcom. Jeśli oryginalne materiały Square Enix zawierają przypisy lub zapisy prawne, nie wolno ich usuwać.

 • Zakaz umieszczania nieopublikowanych treści: Nieoficjalne treści z naszych gier - w tym treści, które wyciekły, treści opublikowane bez zgody Square Enix przed datą nałożenia embarga lub treści przechwycone czy uzyskane w inny sposób bez zgody Square Enix - nie mogą być publikowane w Internecie, a zwłaszcza przed oficjalną datą premiery gry. Square Enix bardzo poważnie traktuje wszelkie wycieki przed publikacją gry; naruszenie tych wytycznych może spowodować otrzymanie „ostrzeżenia” dotyczące praw autorskich lub poniesienie innych konsekwencji.

 • Spojlery: Spojlery mogą zepsuć przyjemność gry, dlatego prosimy o rozważne publikowanie treści, które mogą zawierać spoilery i wyraźne oznaczanie takich treści. Jest to szczególnie ważne w ciągu pierwszych kilku tygodni po wydaniu gry. We wszystkich przypadkach należy używać odpowiednich i wyraźnych oznaczeń ostrzegawczych o spojlerze; zachęcamy również do używania słownych ostrzeżeń dotyczących spojlerów na początku swoich filmów.

 • Zakaz nieautoryzowanego użycia lub kopiowania: Warunki naszych licencji na oprogramowanie i umowy użytkownika wciąż obowiązują. Oznacza to między innymi, że nie można modyfikować żadnej z naszych gier bez pozwolenia ani kopiować, dokonywać inżynierii wstecznej, dystrybuować ani czynić niczego innego z oprogramowaniem gry, co naruszyłoby odpowiednią licencję użytkownika końcowego lub warunki świadczenia usługi.

 • Teść nieoficjalna: Należy wyraźnie zaznaczyć, że Twoje treści nie są sponsorowane ani promowane przez Square Enix. Problemem jest, jeśli ktoś może myśleć, że Twoje dzieło lub kanał są oficjalne.

 • Zakaz rippingu i wyodrębniania plików: Nie wolno rozdzielać naszych filmów ani innych treści na części składowe (wokale, muzykę, wizualizacje itp.) ani rozprowadzać poszczególne komponenty jako samodzielne utwory.

 • Nasze znaki towarowe: Nie wolno używać naszych znaków towarowych (np. tytułów gier i nazwy naszej firmy) do innych celów niż jedynie stwierdzenie faktu, że Twój film dotyczy jednej z naszych gier. Używanie naszych logo jest całkowicie zabronione.

 • Nie bądź obraźliwy: Nie używaj materiałów Square Enix w żadnych treściach, które są lub mogą wydawać się obraźliwe, rasistowskie, seksistowskie, homofobiczne, jednoznacznie seksualne, nienawistne, napastliwe, zniesławiające, zwodnicze, kontrowersyjne lub w inny sposób niewłaściwe bądź nielegalne (w tym użycie we wszelkich witrynach pirackich lub w odniesieniu do nich) lub w jakichkolwiek treściach promujących którekolwiek z powyższych.

 • Nie remiksuj naszych materiałów z materiałami innych twórców: Może to być mylące dla widzów, ponieważ może być niejasne, kto jest właścicielem poszczególnych treści i skąd one pochodzą.

 • Dodatkowe wytyczne: Poszczególne gry mogą podlegać innym lub dodatkowym wytycznym (wytyczne takie mogą być dostarczone wraz z samą grą lub podane na stronie internetowej gry czy w innym publicznie dostępnym miejscu); w takim przypadku należy postępować zgodnie z takimi wytycznymi. Jeśli Square Enix wydał Ci zindywidualizowane pisemne wytyczne, to należy ich przestrzegać.

Naruszenie powyższych wytycznych jest najczęstszym powodem odmowy korzystania z naszych materiałów, ale odmowa może zostać wydana również z innych powodów. Prosimy kierować się zdrowym rozsądkiem i postępować odpowiedzialnie. Nie zapominaj, że korzystasz z naszych materiałów na własne ryzyko i nie udzielamy żadnych gwarancji. Na koniec pamiętaj, że nie możemy odpowiadać na indywidualne pytania lub prośby o zgodę, udostępnij więc link do tej strony każdemu, kto poprosi o szczegóły dotyczące naszych zasad.